Otestujte 50 SEO faktorů Vašeho webu!

Jsem zkušený SEO COPYWRITER, který umí psát optimalizované texty pro internetové vyhledávače.

SEO copywriting je kombinovaná dovednost 

 • SEO copywriting je vysoce sofistikovaná disciplína, protože SEO copywriter musí ovládat kromě kvalitního psaní textu, tedy copywritingu, dobré znalosti jazyka a přehledu o psaném tématu také zásady optimalizace pro vyhledávače, tedy SEO. Navíc v České republice je situace těžší, protože musíte psát texty s ohledem na vyhledávací algoritmy Googlu a Seznamu, které jsou napsány různě – v některých případech mám pocit, že i proti sobě. Kvalitní SEO copywriting v sobě musí syntetizovat tyto oblasti:

  • základem copywrigingu je schopnost psát poutavě a přínosně pro návštěvníky webu tak, aby se v článku dozvěděli, co je zajímá v dané oblasti, rozšířili si obzor a mohli získané zkošenosti použít v praxi
  • dalším stupněm je umění psát účelově, tedy schopnost psaním ovlivňovat čtenáře požadovaným způsobem (bavíme se zde o psaní firemních webů a odborných článků, i když psaní beletrie má často také svůje účelové části jako vyvolat emoce, touhy, ptedstavy atd.) – dobrý základ pro účelové psaní mají například novináři a copywriteři z reklamních a PR agentur
  • nejvyšším stupněm copywritingu je pak SEO copywriting, kde je nutné zúročit jak shopnost psát poutavě, tak schopnost psát s učitým účelem a navíc znát zásady optimalizace pro vyhledávače

Detailní návod SEO copywritingu

Společně s Daliborem Jarošem z Collabimu jsme prošli důležité oblasti vytváření obsahu webových stránek optimalizovaných pro vyhledávače. Ve videu naleznete praktické rady a ukázky:

 • jak tvořit stránky obsahového webu, který například nabízí služby a e-shopu
 • jak používat analytické nástroje při hledání vhodných klíčových slov
 • jak strukturovat stránku a které technické faktory neopomenout
 • jak zaujmout čtenáře a další rady

   

  Jak napsat SEO článek

  Jak napsat SEO článek? Jak plyne z výše uvedeného, SEO optimalizace článku může být poslední fáze jeho úpravy, i když je dobré ho psát od začátku s tímto záměrem. Zkušený copywrighter dokáže při psaní článku používat zásady od první slova, nezkušení mohou využít různých nástrojů, například plugin pro WordPress šablony Yoast, který psaný text rovnou kontroluje a doporučuje úpravy. Zde jsou zákaladní pravidla copywritingu pro psaní článku optimalizovaného pro vyhledávače:

   • struktura článku pomocí elementů nadpisů H1, H2, H3 až H6
   • hustota, umístění, zvýraznění a různé formy klíčového slova, na které se stránka optimalizuje
   • struktura a snadná čtenost článku – používání krátkých vět, požívání odrážek a číslování, krátké odstavce, slovní zásoba na úrovni znalostí žáků základní školy – pokud se nejedná o odborné články
   • délka textu, například Google začíná upřednotňovat delší články oproti dříve doporučovaným 500 – 600 slovům, které celkově pokryjí danou problemantiku
   • vhodné užití interních a externích odkazů
   • umístění gfafických prvků, videí a obrázků s vhodným ALT popisem
   • detailní návod na copywriting pro SEO najdete ve videu výše

   

  google4655d5c7a6d2183d