Vytvoříme Vám ON-LINE STRATEGII na základě analýzy klíčových slov konkurence.

Marketingová on-line strategie 

Marketingová on-line strategie se musí odvíjet z co nejpřesnější znalosti potřeb trhu, tedy potřeb Vašich zákazníků. Ke zjištění potřeb zákazníků můžete využít drahé výzkumy trhu nebo pomocí podstatně rychlejší a levnější analýzy klíčových slov přesně zjistit, co Vaši potenciální zákazníci na internetu vyhledávají a jaké nedostatky máte nejen v nabídce, ale i v celém marketingovém mixu:

 • zjištění rozdílů mezi Vaší nabídkou a nabídkou hlavních konkurentů 
 • upravení produktového portfolia a portfolia služeb tak, aby vyhovovalo poptávce 
 • přeskupení priorit nabídky vzhledem k nákupnímu potenciálu trhu

Skutečné potřeby potenciálních zákazníků

Marketingová strategie Vaší firmy musí tedy kopírovat potřeby a nákupní chování Vašich potenciálních zákazníků – pokud se bavíme o akvizici. Pomocí marketingového výzkumu hledanosti Vám dokážeme přesně definovat poptávku:

 • jaké produkty a služby, v jakém množství a jak často je potenciální zákazníci hledají 
 • jaká je sezónnost poptávky, tedy ve kterých měsících je největší zájem
 • jaký je trend poptávky po konkrétních produktech a službách

Odhalení marketingová strategie konkurence

Pochopit marketingovou strategie konkurence je velmi důležité pro nastavení Vašeho marketingového mixu a také online strategie. Konkurence totiž může cíleně uspokojovat potřeby zákazníků lépe než vy. Udělejte si tedy jasno v následujících oblastech:

  • jaké silné a slabé stránky nabídky mají hlavní konkurenti
  • uspokojení poptávky vhodnou nabídkou v prioritních produktových skupinách
  • nalezení optimálního sladění poptávky a nabídky s ohledem na konkurenci

 

Strategie konkurence na internetu 

Na druhou stranu, i když máte kvalitní nabídku na Vašem webu, tak se o ní potenciální zákazníci nemusí dozvědět. Proč? Jednoduše proto, že konkurence má lépe zoptimalizované stránky a návštěvníci jsou prokliky z internetových vyhledávačů naváděni k nim. Pokud chcete zvýšit návštěvnost, je důležité:

 • umísťovat se díky propracované internetové strategii na placených i neplacených prvních místech výsledků vyhledávání
 • když už se na těchto dobrých místech zobrazíte, musíte svojí nabídkou zaujmout potenciální zákazníky natolik, že kliknou na Váš odkaz a přijdou tak na Váš web
google4655d5c7a6d2183d