SEO COPYWRITING

SEO copywriting

 • SEO copywriting je vysoce sofistikovaná disciplína, protože SEO copywriter musí ovládat kromě kvalitního psaní textu, dobré znalosti jazyka a přehledu o psaném tématu také zásady optimalizace pro vyhledávače. Navíc v České republice je situace těžší, protože musíte psát texty s ohledem na vyhledávací algoritmy Googlu a Seznamu, které jsou napsány různě – v některých případech mám pocit, že i proti sobě. Kvalitní SEO copywriting v sobě musí syntetizovat tyto oblasti:

  • základem copywrigingu je schopnost psát poutavě a přínosně pro návštěvníky webu tak, aby se v článku dozvěděli, co je zajímá v dané oblasti, rozšířili si obzor a mohli získané zkošenosti použít v praxi
  • dalším stupněm je umění psát účelově, tedy schopnost psaním ovlivňovat čtenáře požadovaným způsobem (bavíme se zde o psaní firemních webů a odborných článků, i když psaní beletrie má často také svůje účelové části jako vyvolat emoce, touhy, ptedstavy atd.) – dobrý základ pro účelové psaní mají například novináři a copywriteři z reklamních a PR agentur
  • nejvyšším stupněm copywritingu je pak SEO copywriting, kde je nutné zúročit jak shopnost psát poutavě, tak schopnost psát s učitým účelem a navíc znát zásady optimalizace pro vyhledávače

Jak napsat SEO článek

Jak napsat SEO článek? Jak plyne z výše uvedeného, SEO optimalizace článku může být poslední fáze jeho úpravy, i když je dobré ho psát od začátku s tímto záměrem. Zkušený copywrighter dokáže při psaní článku používat zásady od první slova, nezkušení mohou využít různých nástrojů, například plugin pro WordPress šablony Yoast, který psaný text rovnou kontroluje a doporučuje úpravy. Zde jsou zákaldní pravidla pro psaní článku optimalizovaného pro vyhledávače:

  • struktura článku pomocí elementů nadpisů H1, H2, H3 až H6
  • hustota, umístění, zvýraznění a různé formy klíčového slova, na které se stránka optimalizuje
  • struktura a snadná čtenost článku – používání krátkých vět, požívání odrážek a číslování, krátké odstavce, slovní zásoba na úrovni znalostí žáků základní školy – pokud se nejedná o odborné články
  • délka textu, například Google začíná upřednotňovat delší články oproti dříve doporučovaným 500 – 600 slovům, které celkově pokryjí danou problemantiku
  • vhodné užití interních a externích odkazů
  • umístění gfafických prvků, videí a obrázků s vhodným ALT popisem

 

google-site-verification: google4655d5c7a6d2183d.html