Jsme zkušení SEO COPYWRITEŘI, kteří umí psát optimalizované texty pro internetové vyhledávače.

Referenční projekty copywritingu

Zde jsou vybrané weby, pro které jsme psali SEO optimalizované texty pro internetové vyhledávače. Pokud potřebujete texty, které budou přivádět návštěvníky na Váš web, neváhejte se na nás obrátit.

SEO copywriting | SEOMAKER

parklot.cz

Kompletní psaní textů v blogu včetně analýzy na téma parkování na letišti.

pohovor.cz

Obsahová strategie a copywriting na téma pohovor, životopis a práce.

SEO copywriting | SEOMAKER

adcall.cz

SEO copywriting na téma vyvolávací systémy a audiovizuální technika.

SEO copywriting je kombinovaná dovednost 

 • SEO copywriting je vysoce sofistikovaná disciplína, protože SEO copywriter musí ovládat kromě kvalitního psaní textu, tedy copywritingu, dobré znalosti jazyka a přehledu o psaném tématu také zásady optimalizace pro vyhledávače, tedy SEO. Navíc v České republice je situace těžší, protože musíte psát texty s ohledem na vyhledávací algoritmy Googlu a Seznamu, které jsou napsány různě – v některých případech mám pocit, že i proti sobě. Kvalitní SEO copywriting v sobě musí syntetizovat tyto oblasti:

  • základem copywritingu je schopnost psát poutavě a přínosně pro návštěvníky webu tak, aby se v článku dozvěděli, co je zajímá v dané oblasti, rozšířili si obzor a mohli získané zkušenosti použít v praxi
  • dalším stupněm je umění psát účelově, tedy schopnost psaním ovlivňovat čtenáře požadovaným způsobem (bavíme se zde o psaní firemních webů a odborných článků, i když psaní beletrie má často také svoje účelové části jako vyvolat emoce, touhy, představy atd.) – dobrý základ pro účelové psaní mají například novináři a copywriteři z reklamních a PR agentur
  • nejvyšším stupněm copywritingu je pak SEO copywriting, kde je nutné zúročit, jak schopnost psát poutavě, tak schopnost psát s určitým účelem, a navíc znát zásady optimalizace pro vyhledávače

Detailní návod SEO copywritingu

Společně s Daliborem Jarošem z Collabimu jsme prošli důležité oblasti vytváření obsahu webových stránek optimalizovaných pro vyhledávače. Ve videu naleznete praktické rady a ukázky:

 • jak tvořit stránky obsahového webu, který například nabízí služby a e-shopu
 • jak používat analytické nástroje při hledání vhodných klíčových slov
 • jak strukturovat stránku a které technické faktory neopomenout
 • jak zaujmout čtenáře a další rady

   

  Jak napsat SEO článek

  Jak napsat SEO článek? Jak plyne z výše uvedeného, SEO optimalizace článku může být poslední fáze jeho úpravy, i když je dobré ho psát od začátku s tímto záměrem. Zkušený copywriter dokáže při psaní článku používat zásady od první slova, nezkušení mohou využít různých nástrojů, například plugin pro WordPress šablony Yoast, který psaný text rovnou kontroluje a doporučuje úpravy. Zde jsou základní pravidla copywritingu pro psaní článku optimalizovaného pro vyhledávače:

   • struktura článku pomocí elementů nadpisů H1, H2, H3 až H6
   • hustota, umístění, zvýraznění a různé formy klíčového slova, na které se stránka optimalizuje
   • struktura a snadná čtenost článku – používání krátkých vět, požívání odrážek a číslování, krátké odstavce, slovní zásoba na úrovni znalostí žáků základní školy – pokud se nejedná o odborné články
   • délka textu – například Google začíná upřednostňovat delší články oproti dříve doporučovaným 500-600 slovům, které celkově pokryjí danou problematiku
   • vhodné užití interních a externích odkazů
   • umístění grafických prvků, videí a obrázků s vhodným ALT popisem
   • detailní návod na copywriting pro SEO najdete ve videu výše

   

  google4655d5c7a6d2183d